Qi He  Qi He photo       

contact information

Research Staff Member
D3-246, Almaden Research Center, San Jose, CA 95120, USA
  +1dash408dash927dash1871

links

Professional Associations

Professional Associations:  ACM SIGIR  |  ACM SIGKDD  |  W3C - World Wide Web Consortium


Jan 1, 2013

空舍依旧留曲径, 故人如昔弄烟霞。新愁旧恨多少事,繁华深处寻人家。


July 27, 2012

人寿易近,文可不朽,盖文人前仆后继,聘骥并驰。然自古文人相轻。曹丕有文,夫人善于自见,而文非一体,鲜能备善。文人各以所长,相轻所短。斯不自见之患也。是以古之文章,独作为主。老子曰,知人者智,自知者明。


Oct 27, 2011

20年的朋友,一起小学初中高中。从来以为他的就是我的,我的就是他的,故而“占”他便宜向来毫无顾忌。直到有天被他拒绝方醒悟,朋友乐于分享,但每人内心却或多或少有些不愿意分享的心爱之物,可能是辆新车,也可能是台名贵的相机,或者是另一个人。他对我说,君子有成人之美,君子不夺人所好。我方悟,每每欣赏他拍的照片,他总喜形于色。其实很多心爱之物,未必昂贵,但却更见于珍藏。周敦颐说,世上有些事物,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩。


Aug 18, 2011

中华文化有几个比较重要的时代:五四,明清,唐宋,魏晋,先秦。说一个人“五四”,大抵有愤青的味道。若是有明清之风,难免落市井之俗。远逾唐宋,则是大家风范。若能直攀魏晋,那更不得了,非大智大贤不足以当此任。倘若修得先秦之气,就成圣人了。如是看来,中华文化自2000前伊始,一直在走下坡路。如今再给人冠上“xx后”的帽子,听起来就像骂人了。


Apr 18, 2011

原文:Aqu se acaba la tierra y comienza el mar

翻译成英文马马虎虎:Here the land ends and sea begins

翻译成中文就扯了:这里的土地和海洋开始结束

其实是多么优美的一句话啊:路止于此,海始于斯


Apr 5, 2011

绵蛮 - 绵蛮黄鸟,止于丘阿。道之云远,我劳如何。饮之食之,教之诲之。命彼后车,谓之载之。

召予 - 朝驰余马兮江皋,夕济兮西澨。闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝。


Apr 1, 2010

妙心含春:日本京都有个镰仓时代的妙心寺。每每看到人群在寺内穿梭祈愿,都不禁想起妙心含春的偈语。脑海中依稀飘过一条局清新明亮的身影,只不过,那已是七百年前的事情了。


Oct 16, 2009

serendipity是我最喜欢的英语单词之一。 字面上讲,它的意思是指一个人运气好,总有预料之外的惊喜发现(即偶然所得,或飞来好运)。这个字起源于英国作家Walpole的童话小说“斯里兰卡的三个王子”,讲述三个波斯王子前往斯里兰卡岛(当地语言就是serendip)探险,一路上意外之财富不断。Walpole把这三个王子定义为有serendipity的能力。 这个字其实很抽象,因为它定义的是一种现象,而非具体的行为。我第一次深刻接触这个单词还是几天前看TVB台庆剧《珠光宝气》第35集的时候,陈豪有意让黎姿玩填字游戏中碰到这个单词,暗示黎姿的出现是他今生的一个意外惊喜。编剧把这个单词翻译成“缘定今生”。这个翻译还是很贴切的。 但是,应该还有更贴切的翻译。波斯王子在serendip岛上历经艰辛,原始目的未能达到,却意外在旅途中有其他的收获。“缘定今生”虽好,却未能表达出寻找过程的迷茫,失落和艰辛。最合适的翻译,或许该是中国的一句古词,“众里寻她千百度,慕然回首,那人却在,灯火阑珊处”。 自从我们漫步人生的那一刻起,我们便在为这样或者那样的目标努力冲刺奋斗,此中不知伴随了多少唯有自知的酸甜苦辣。然而,当我们还在朝着某个目标前进的时候,也许冥冥之中上天已经为我们安排了些许意外的收获。只是,我们当时有serendipity,还是“只是当时已惘然”了呢?