Toshinari Itoko  Toshinari Itoko photo         

contact information

Researcher
Tokyo Laboratory, Japan
  +81dash3dash3808dash5255

links2017

Skill estimation method in machine-human hybrid crowdsourcing
Itoko, Toshinari and Kobayashi, Masatomo and Saito, Shin and Watanabe, Toshihiro
US Patent 9,721,221


201220112009