Qianwen (Wendy) Chen  Qianwen  (Wendy) Chen photo         

contact information

Heterogeneous Integration Technology - AI Hardware Center
Thomas J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY USA
  +1dash914dash945dash1612

links2018

FLEXIBLE SILICON NANOWIRE ELECTRODE
Chen Qianwen, Hu Huan, Xu Zheng, Zhang Xin

AIR GAP METAL TIP ELECTROSTATIC DISCHARGE PROTECTION
Chen Qianwen, Liu Yang, Shao Dongbing, Xu Zheng

MINIATURIZED ELECTRONICS PACKAGE WITH PATTERNED THIN FILM SOLID STATE BATTERY
Chen Qianwen, Dang Bing, Knickerbocker John U


2017

SELECTIVE SOLDER PLATING
Chen Qianwen, Dang Bing, Luo Yu, Maria Joana Sofia Branquinho Teresa

WAFER STACKING FOR INTEGRATED CIRCUIT MANUFACTURING
Qianwen Chen, Bing Dang, John Knickerbocker, Maria Joana Sofia Branquinho Teresa

INTEGRATED ELECTRO-OPTICAL MODULE ASSEMBLY
Paul S. Andry, Qianwen Chen, Bing Dang, John U. Knickerbocker, Minhua Lu, Robert J. Polastre, Bucknell C. Webb


2016

HETEROGENEOUS MINIATURIZATION PLATFORM
Qianwen Chen, Li-Wen Hung, Wanki Kim, John U. Knickerbocker, Kenneth P. Rodbell, Robert L. Wisnieff