Satoshi Hada  Satoshi Hada photo         

contact information

Researcher
IBM Research - Tokyo
  +81dash46dash215dash4241

links